Årsmøte 2023

Postet av Volleyball den 27. Des 2023

Gruppestyret innkaller herved til medlemsmøte i OSI Volleyball 

mandag 22. januar 2024 kl. 19:00.

Årsmøtet avholdes 22. januar 2024 kl. 19.00-21.00 på Universitetet Blindern. 

Adresse: Eilert Sundts hus, blokk A, auditorium 2 (Moltke Moes vei 31)

Dørene er åpne fra klokken 18:30, og vi ber alle om å møte opp i god tid for registrering slik at møtet kan starte til oppsatt tidspunkt.Treningene den mandagen vil avsluttes 18.30 slik at spillere og trenere rekker bort.

Frist for innsending av saker er mandag 8. januar 2024. 

Saker sendes til leder@volley.osi.no og merkes med "Årsmøtet 2023". Alle saker skal inneholde en begrunnelse og et forslag til vedtak. Hvis dette ikke blir møtt blir saken med stor sannsynlighet forkastet.

Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer 15.januar.

NB: For å ha stemmerett må man ha vært medlem i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Da kontingenten for 2024 ikke er sendt ut enda, vil medlemskap fra høsten 2023 kvalifisere til stemmerett. Medlemskap vil kontrolleres.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen GruppestyretThe group board of OSI Volleyball hereby invites all members to participate in our annual meeting.

The annual meeting will take place at Universitetet Blindern on the 22nd of January 2024, from 19:00- 21:00.

Address: Eilert Sundts hus, blokk A, auditorium 2 (Moltke Moes vei 31)

We kindly ask you to show up from 18:30 so that the meeting can start at the scheduled time. The practices this day will end at 18.30.

The deadline for submission of cases falls 8.January 2024.. All cases are to be emailed to the mainboard at hovedstyret@osi.no, and marked with “Årsmøtet 2023”. There will have to be a reason and a proposal with the case. If not, the case will most likely be thrown out.

A complete agenda will be made available for members within 15.January.

NB: Only those who have been a member for over a month have the right to vote at the annual meeting. As the contingent for the spring of 2024 not yet has been sent out we will base vote qualification on paid membership contingent for the autumn of 2023. Qualifications will be controlled.

We welcome you to our annual meeting!

Greetings from the mainboardKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.