Retningslinjer for medlemmer i OSI Volleyball


Når du sier ja til å spille for et lag i OSI Volleyball, forventes det at du:

 • Betaler oppgitte avgifter og lisens innen fristen
 • Møter tidsnok til alle treninger og kamper med mindre du har gyldig grunn til fravær (fastsettes på lagmøte)
 • Forholder deg til fair play-prinsippet
 • Viser respekt og omsorg for medspillere og trenere
 • Gir beskjed til trener så fort som mulig om noe uforutsett dukker opp (skade/flytting osv.)
 • Tar på deg en lagoppgave, og følger denne opp gjennom hele sesongen. Kan du ikke utføre oppgavene, skal du finne en erstatter.
 • Følger OSIs og NIFs lover og regler
 • Setter deg inn i vår klubbhåndbok
 • Setter deg inn i vår økonomihåndbok 
 • Setter deg inn i og signerer vår lagkontrakt (disse vil bli distribuert av oppmenn på starten av sesongen)

 

For spillere i høyere divisjoner (1. divisjon og eliteserie) forventes det i tillegg at du

 • Gjennomfører «play clean» fra Antidoping Norge