Årsmøtet 2022 for OSI Volleyball ble holdt i Domus Athletica torsdag 26. januar kl. 19.00 

 

Under følger vedtatte årsmøtepapirer:

Årsberetning 2022

Protokoll Årsmøte 2022

Grupperapport 2023

Budjsett 2023