Lagroller 

Når du blir medlem av et lag i OSI volleyball, skal du også ta på deg en lagrolle, som fungerer som kontaktpunkt for styret.. Denne rollen har du ansvar for å utfylle hele sesongen – kan du ikke gjennomføre oppgavene skal du sørge for at noen andre gjør dem. Medlemmer som sitter i OSI volleyballstyret, er utelatt fra disse lagrollene. For flere av rollene kan det være lurt å være to personer. Dersom noen står uten rolle, kan laget selv opprette egendefinerte roller for at alle skal bidra, som f.eks. kakeansvarlig, sponsoransvarlig osv. 

For mer info se Klubbhåndboka


Oppmann

Som oppmann for et lag er det du som er kontaktpersonen mellom styret og laget, i tillegg til å ha ansvar for å følge opp de andre lagansvarlige. Du har også ansvaret for å følge opp laget når det kommer beskjeder og oppgaver fra styret, som klesbestillinger og lagkontrakt.

Dine viktigste oppgaver er:

 • Samle laget og fylle ut lagkontakt så tidlig som mulig

 • Melde på laget til turneringer og føre resultat på min volleyball appen.

 • Gå inn på ta.nif.no og legg inn alle spillere i spillerstallen

 • Senest dagen før hver kamp:

  • Gå inn på ta.nif.no eller Min Volleyball-appen og legg inn spillere i kamptropp

  • Pass på at lisenslista er oppdatert i Min Volleyball-appen

 • Organisere kamper som laget skal arrangere

  • For lavere divisjoner:

   • Ringe hallen og høre at alt utstyr er på plass. Om noen mangler kan det

    hentes fra Domus eller Blindern etter avtale med materialansvarlig i

    styret.

   • Ta med ferdig utfylte kampskjemaer fra kamprapport i TA (Terminliste-

    >kampnummer-> åpne kamprapport-> skriv ut).

   • Ta med oppstillingslapper (link).

   • Ta med dommerutjevningsskjema (link).

   • Ta med baller

    (Gi beskjed til materialansvarlig i styret og tenk på at andre skal trene).

   • Etter kamp: Registrere resultater i Min Volleyball-appen senest samme

    kveld (kampinfo -> registrere resultat).

   • Legg inn bilde av kampskjema i Min Volleyball-appen.

    (Kampinfo -> Legg til bilde)
    Hvis du ikke får til dette, send kampskjema til regionen (konkurranse@volleyball.no) på mail dagen etter kamp..

  • For høyere divisjoner

   • Kontakte lagene som skal være funksjonærer og sørge for at de har

    kontroll på sine oppgaver, senest 3 dager før kamp

   • Registrere resultat i Min Volleyball-appen.

Husk at det er både lov og anbefalt å delegere ansvar. Det er ikke meningen at oppmannen skal gjøre alt, men heller organisere slik at ting blir gjort.

Kontaktperson i styret: leder og sportslig ansvarlig


Økonomiansvarlig/Torpedo

Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for lagets økonomi gjennom året. I løpet av året vil du måtte legge ut for reiser og andre utlegg, så det kan være lurt å samle inn penger fra laget på forhånd. Økonomiansvarlig skal også sette opp et budsjett for sesongen, og føre regnskap.

Kontaktperson i styret: torpedo og økonomiansvarlig


SoMe-ansvarlig

Samarbeid med sosialansvarlig på laget

- Felles ansvar for at det blir tatt bilder innad i laget på kamp/turnering/sosiale eventer

 • Skrive innlegg til hjemmeside/facebook

  • Dersom du selv ikke har mulighet, er det likevel ditt ansvar å levere - deleger

  • Følg med på frister satt av PR-ansvarlig i styret for posting av saker

  • Hvis du av en eller annen grunn ikke klarer levere det du skal til oppsatt frist, skal PR-ansvarlig i styret gjøres oppmerksom på dette (i god tid) innen fristen for innsending/posting, ny frist avtales

 • Like innlegg som blir publisert av siden OSI Volleyball (oppfordre laget til å gjøre det også)

 • Redigere egen lagside og holde denne oppdatert gjennom sesongen

○ Oppsett til redigering er lagt inn på alle sider for at sidene skal være “like”

● Fungere som ressurs til SoMe-ansvarlig i volleyballstyret

 • Samle inn informasjon fra andre SoMes

 • Skrive innlegg til hjemmeside/klubbavis, osv.

 • Stille opp på stand e.l./hjelpe med å skaffe folk til stand e.l. til at Instagramkontoen vår er oppdatert

 • Bidra

  • Både bruke storyfunksjonen og legge ut materiale på profilen

  • Alle lag får tildelt egen instagramkonto fra PR-Ansvarlig og det er viktig å holde denne oppdatert.

  • Husk å følge; “Retningslinjer for OSI Volleyball - publisering av bilder og video på nett”

 • Generelt sett bidra med promoteringsmateriale for eget lag og klubben

 • Spesielt for høyere divisjoner:

  • Lage arrangement i forkant av hver hjemmekamphelg og fremme dette gjennom alle våre kanaler, samt komme med oppsummering i etterkant (deles mellom SoMes på Elite & 1.div.)

  • Ekstra viktig å være selvgående og overholde frister (eks. når arrangement må publiseres)

  • Det forventes også til en viss grad at dere kan være selvgående og selvstendige i SoMe- arbeidet; i den mening at dere tar ansvar for å følge opp på punktene nevnt over, samt følger med på hva dere har ansvar for når og holder dere til frister satt av PR-ansvarlig i styret.

Kontaktperson i styret: PR-ansvarlig


Reiseansvarlig

Det er noen reiser for alle lag, reiseansvarlig passer på at man finner gode reisealternativer for hele laget og påser at det er muligheter for alle å komme seg frem og tilbake på en fornuftig måte.

  Kontaktperson i styret: økonomiansvarlig


  Sosialansvarlig

  Den sosialansvarlige er ansvarlig for å arrangere sosiale arrangement innad i laget og sammen med andre lag. Dette kan være tacokveld, bowling, spillkveld, tapas, vaffelkveld, lazer tag, trampolinepark, klatrepark, koietur, fest, styrketrening eller annen morro laget måtte ønske å finne på. Den sosialansvarlige har ansvar for det sosiale miljøet innad i laget, og har et ekstra ansvar for at alle på laget trives. Den sosialansvarlige skal også være en ressurs for den sosialansvarlige i styret når det arrangeres fellesarrangement for hele klubben. Sosialansvarlig på laget skal også samarbeide med SoMe-ansvarlig om å ta bilder gjennom sesongen.

   Kontaktperson i styret: sosialansvarlig


   Dugnadsansvarlig

   Den dugnadsansvarlige er ansvarlig for at laget stiller med mange nok spillere på dugnad. Den skal fordele oppgavene rettferdig mellom lagets spillere. Den vanligste måten dugnadsansvarlig holder kontroll på fordeling av dugnad, er ved å føre dugnadstimer. Laget blir enige om fordeling og satser før sesongen begynner gjennom lagkontrakten. 

   Se mer info i Arrangementshåndboka

    Kontaktperson i styret: dugnadsansvarlig


    Kaptein

    • har ansvar for kommunikasjon mellom trener(e) og spillere
    • har ansvar for spillegruppa på trening og kamp dersom trener ikke er tilstede
    • står for kommunikasjon med dommere under kampavvikling

    (Kombineres med annen lagrolle)

    Kontaktperson i styret: leder og sportslig leder