Bli medlem!

Etter å ha deltatt på uttak og blitt tildelt en plass på et av OSI Volleyballs lag, må du bli medlem av klubben for å delta på treningene.
Registrer deg her

Medlemsskap

Som medlem er du bundet av OSIs regler og forskrifter, samt lovene til Norges Olympiske og Paralympiske Komité og Idrettsforbundet. Vær oppmerksom på at dette inkluderer klubbens rett til å sanksjonere individuelle medlemmer som bryter reglene ved irettesettelse, bot eller utestengelse fra å delta i en begrenset tidsperiode. Brudd på reglene inkluderer, men er ikke begrenset til, voldelig og støtende oppførsel, drikking av alkohol eller annet rusmisbruk ved idrettsanlegg.