Ekstraordinært årsmøte for OSI Volleyball ble holdt i Domus Athletica mandag 20. februar 2023 kl. 20.00 


Under følger vedtatte årsmøtepapirer:

Protokoll

Signert protokoll

Vedlegg 1 - Forslag til forretningsorden

Vedlegg 2 - Saksliste