Påmelding til uttakstreninger 2020/ Registration for tryouts 2020

Postet av Volleyball den 23. Aug 2020

Smittevernregeler 

 • Det er viktig med god håndhygiene. Hendene skal vasket/sprites før og etter trening 
 • De som har noen som helst form for forkjølelsessymptomer kan IKKE komme på trening. Det skal være lav terskel for å holde seg borte 
 • Det skal være minst mulig kroppskontakt mellom spillerne (dvs. ikke møtes i midten eller high five)
 • Prøv til enhver tid å opprettholde 1m avstand til medspillere
 • Dersom man ønsker å delta på trening på flere lag, må det være et treningsopphold2 dager mellom de to treningene. 
  • F.eks, Hvis man prøver seg på D1 på mandag, men finner ut av nivået er for høyt eller man bli sendt ned av treneren, kan man tidligst komme på trening igjen på torsdag 
 • Man må møte på trening så tett opp til når treningen starter som mulig. Det blir dessverre ingen mulighet til å komme tidligere på trening for å se på laget før seg
 • Det blir ingen anledning for å varme opp på f.eks tredemølle før trening. Unntaket er dersom man har booket time på treningsstudioet på forhånd 
 • Man må holde seg på sin bane. Det er ikke lov å gå mellom banene
 • Når treningen er over må man øyeblikkelig forlate banen. Det er ikke lov å bli værende igjen og snakke med spillere på andre lag 
 • Har du vært i utlandet får du ikke komme på trening før 10 dager etter hjemkomst
 • Alle spillere og trenere må gjennomføre e-læringskurs: https://open.motimate.app/org/nv

 

 

 

Hvordan melde seg på uttak? 

På grunn av Covid-19 er det begrenset hvor mange som har lov å være inne i hallen samtidig. Vi har derfor innført et påmeldingsskjema. 


 • Fristen for å skrive seg inn på skjemaet er kl. 12 samme dag som treningen holdes. 
 • Hvis det da er over 20 stk på listen, vil treneren velge ut hvem som får lov til å komme på trening.
 • Personene som får komme på trening vil få en mail innen kl. 15. 
 • Dersom man ikke har fått en mail, kan man ikke møte opp på treningen 
 • Det er lov å melde seg opp til flere treninger på samme lag
 • Hvis man ønsker å gå på trening på forskjellige lag, må det gå 2 treningsfrie dager mellom treningen til de to lagene
 • Eks. Hvis man på mandag prøver seg på D2, og synes nivået er for høy eller man blir sendt ned av treneren, kan man ikke være med på noen treninger før torsdag

 

 

Gratis prøvetreninger 

Dersom man ikke alt har medlemskap i SiO Athletica vil det bli mulighet til å komme inn gratis på treninger. Man må fremdeles skrive seg inn på påmeldingsskjemaet, og det er kun de som mottar mail, som får lov å komme på treningen! Det er kun studenter som har mulighet til å komme inn gratis. Ikke-studenter må være medlem av SiO Athletica for å delta på våre uttakstreninger.

 

De som skal på gratis prøvetreninger må møte i uteområdet utenfor treningssenteret 10min før treningen skal starte. Der vil det stå en person med OSI tøy som vil følge dere inn i hallen. 

 

  

Det er viktig at alle følger smittevernreglene og reglene når det kommer til påmelding. Slik begrenser vi sannsynligheten for at det skal oppstå smitte i klubben vår. 

Har du noen spørsmål angående smittevern eller påmeldingsskjemaet, ta kontakt med oss på facebook: https://www.facebook.com/osivolley/ eller på via mail: styret@volley.osi.no 


Link til påmeldingsskjemaet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnKQtEokqA2AsFYZW8hMKpttdy_zlmI9goPComUKo4U/edit?fbclid=IwAR0-kVbIgQyQkXCJiHKE-MNYP7HP8IbaxArJdhuMKNS_Ldz9qpReXAHfccU#gid=1124126818

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona guidelines  

 • It is important that you wash your hands /use antibac before and after practice
 • If you have any flu-like symptoms you cannot join the practice. If you are in doubt if you should come or not, stay at home!
 • Physical contact between players should be kept to a minimum. (that means that you cannot meet in the middle of the court, or high five each other) 
 • Try to keep 1m distance to other players 
 • If you want to join the practice of more than one team, there have to be at least 2 days, where you do not join any practices, between the
  • E.g. You join D1´s practice on Monday, but find out that you want to try out for another team instead. Then you cannot join any practices before Thursday
 • Show up for practice when it is said to start. Unfortunately, you cannot show up early for practice and watch other teams. 
 • There is no opportunity to warm up by running on the treadmill before practice except if you have booked a session at the gym via sio.no
 • You have to stay at your own court. Walking between courts are not allowed 
 • When practice is over you have to leave the court immediately. You can not hang around to talk with other players
 • If you have been abroad, you cannot come to practice before 10 days after your return

 

How to register for the tryouts?

Because of Covid-19 there are only a limited number of players allowed on the court at the same time. Therefore, you have to fill out a registration form.

 

 • The deadline for registration is at 12 o´clock the same day as the practice happens
 • If there are over 20 people on the list, the coach will pick out who gets to join the practice
 • If you picked you will receive an e-mail by 3 pm
 • If you have not received an e-mail, you can not come to the practice
 • You can register for every practice for the same team
 • If you want to try out an other teams practice, it have to be a 2-day period off practice between the two
 • Excample: If you attend D1´s practice on Monday and find out that the level is too high for you, you are not allowed on any practices before Thursday 

 

Free tryouts

If you are not a member of SiO Athletica there will be an opportunity to come to our practices for free for a period of time. You still have to use the register form, and only the ones that receive an e-mail get to join any of the practices! Only students get this opportunity. Non-students have to be a member of SiO Athletica to join our practices.

 

Those who do not have membership on SiO Athletica have to meet outside the building 10 minutes before the practice starts. There will be a person dressed in OSI clothing who will guide inside the gym. 

 


It is really important that everybody does their best to comply these rules. In that way we limit the risk of infection in our club.  

 

If you have any questions regarding these rules, contact us on facebook: https://www.facebook.com/osivolley/ or by e-mail: styret@volley.osi.no

 

 

 

Link to the registration form: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnKQtEokqA2AsFYZW8hMKpttdy_zlmI9goPComUKo4U/edit?fbclid=IwAR0-kVbIgQyQkXCJiHKE-MNYP7HP8IbaxArJdhuMKNS_Ldz9qpReXAHfccU#gid=1124126818


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.