Årsmøtet 2017 for OSI Volleyball ble holdt i Domus Athletica onsdag 6.desember kl. 17.00. 

Under følger vedtatte årsmøtepapirer

Protokoll årsmøte 2017

Saksliste årsmøte 2017

Årsberetning 2017

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Grupperapport 2018