RETNINGSLINJER FOR SPILLERE I OSI VOLLEYBALL

Når du sier ja til å spille for et lag i OSI Volleyball, forventes det at du:

  • betaler oppgitte avgifter og lisens innen fristen
  • møter tidsnok til alle treninger og kamper med mindre du har gyldig grunn til fravær (fastsettes på lagmøte)
  • forholder deg til fair play-prinsippet
  • viser respekt og omsorg for medspillere og trenere
  • gir beskjed til trener så fort som mulig om noe uforutsett dukker opp (skade/flytting osv.)
  • tar på deg en lagoppgave, og følger denne opp gjennom hele sesongen. Kan du ikke utføre oppgavene, skal du finne en erstatter.
  • følger OSIs og NIFs lover og regler

 

For spillere i høyere divisjoner (1. divisjon) forventes det i tillegg at du:


  • gjennomfører «play clean» fra Antidoping Norge
  • blir medlem av "trenerpool" (facebookgruppe) og etterstreber å stille opp som gjestetrener/spiller på andre lag sine treninger minst én gang i løpet av sesongen