RETNINGSLINJER FOR SPILLERE I OSI VOLLEYBALL

Når du sier ja til å spille for et lag i OSI Volleyball, forventes det at du:

  • Betaler oppgitte avgifter og lisens innen fristen
  • Møter tidsnok til alle treninger og kamper med mindre du har gyldig grunn til fravær (fastsettes på lagmøte)
  • Forholder deg til fair play-prinsippet
  • Viser respekt og omsorg for medspillere og trenere
  • Gir beskjed til trener så fort som mulig om noe uforutsett dukker opp (skade/flytting osv.)
  • Tar på deg en lagoppgave, og følger denne opp gjennom hele sesongen. Kan du ikke utføre oppgavene, skal du finne en erstatter.
  • Følger OSIs og NIFs lover og regler
  • Setter deg inn i vår klubbhåndbok Klubbhåndbok OSI Volleyball
  • Setter deg inn i og signerer vår Lagkontrakt

 

For spillere i høyere divisjoner (1. divisjon og eliteserie) forventes det i tillegg at du

  • Gjennomfører «play clean» fra Antidoping Norge