PR-Ansvarlig

- Ansvarlig for informasjonskanaler

- Nettsiden

- Facebooksiden

- Instagram

- Ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon

- Kontakt med SoMe-ansvarlige på lagene (Spillerpresentasjoner, reisebrev, jevnlige oppdateringer og takeover)

- Arrangere stand og promotering før hver sesong