Materialansvarlig

- Sørger for at alt av gruppas utstyr til enhver tid er i god stand

- Har oversikt over drakter og annet utstyr som lagene låner

- Gruppas kontakt med SIO/Athletica når det gjelder utstyr

- Bestiller profileringsklær på vegne av spillere i gruppa