Sosialansvarlig

- Står for organisering av alle sosiale arrangement for hele klubben
- Har ansvar for sosialisering innad i og på tvers av lag
- Ansvar for å organisere og bidra til at volleyballgruppa deltar på sosiale arrangement i regi av OSI/SIO