Sportslig ansvarlig

- Øverste treneransvar

- Samle inn trenerkontrakter

- Lisenser/Overganger

- Treningstider ( i samsvar med elitekoordinator)

- Spond-ansvarlig

- Arrangere trenersamlinger og spesifiserte utøversamlinger

- Ansvar for at klubben har en felles sportslig plan som følger klubbens og idrettslagets verdier. 

- Ansvarlig for uttak både høst og vår (setter opp skjema og bistår der det trengs)

- Sjekke at uttaket blir tatt etter OSI sine lover og regler

- Trenerkort SIO Atleticha

- Booke hall (i samråd med Leder/Elite koordinator)