Torpedo

- Arbeider med å få inn sponsormidler

- Arbeider med å få inn støtte/tilskudd

- Følger opp innbetaling av dugnadsdepositum og andre avgifter 

- Kontaktperson for lagstorpedoen