Hovedkasserer

- Står for gruppas daglige økonomiske drift

- Fører Regnskap

- Arbeider med budsjett

- Betale dommerregninger