Nestleder

- Stedfortreder for leder
- Komitékoordinator
- Har ansvaret for oppmenn
- Samle inn lagkontrakter fra alle lag
- Internasjonale overganger
- Fullfører og publiserer referater og vedtak
- Holder oversikt over vedtaksbasen og holder denne oppdatert