Leder

- Står for gruppas daglige ledelse
- Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
- Er gruppas ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger - Innkaller til styremøter, forbereder sakslister og leder møter
- Har ansvaret for oppfølging av de andre styremedlemmene
- Para-kontakt
- Idrettsregistrering
- Har kontakt med forbundet og regionen
- Har kontakt med OSI sitt hovedstyre og andre grupper i OSI