Årsmøtet 2017 for OSI Volleyball ble holdt i Domus Athletica onsdag 6.desember kl. 17.00. 

 

Under følger vedtatte årsmøtepapirer

 

Protokoll årsmøte 2017

 

Saksliste årsmøte 2017

 

Årsberetning 2017

 

Regnskap 2017

 

Budsjett 2018

 

Grupperapport 2018