Årsmøte

Årsmøtene i OSI Volleyball blir avholdt rundt årsskiftet, altså i desember eller januar. Dette er gruppas høyeste myndighet, og avholdes før fristen for innsending av budsjett, grupperapport og årsberetning som skal sendes til OSIs hovedstyre.

Årsmøtet skal blant andre:

- Behandle gruppas regnskap

- Behandle gruppas årsberetning

- Fastsette budsjett


Årsmøtene i OSI sentralt blir avholdt i mars.