Må jeg være student?

Ja og nei. OSI Volleyball er en studentklubb, men vi ville ikke eksistert om vi ikke hadde tillatt ikke-studenter å delta. Vi krever i utgangspunktet at nye spillere er studenter, men det gjøres sportslige unntak. Særlig gjelder dette for topplagene.

Hvordan begynner jeg?

Enkelt. Vi har uttak både i starten av høst- og vårsemesteret. Uttakskjema vil bli publisert på nettsidene og på Facebook-siden vår (OSI Volleyball) før uttakene. Treningstidene finner du på disse nettsidene. Prøv et nivå du tror passer. Vi har lag i nesten alle divisjoner, så vi tror vi har noe for enhver smak. Dersom du vil begynne midt i sesongen anbefaler vi en telefon til lagets trener før du møter opp.

Har dere nybegynnerlag?

Ja. Vi har et rent nybegynnerlag som ikke spiller aktivt i serie. Vil du spille i serie, kan D7 og H5 være et alternativ. 

Hvor mye koster det?

Hvor mye det koster å være medlem i OSI Volleyball er avhengig av om du er student eller ikke, og om du har krav på andre typer rabatter enn studentrabatt.

Man må betale treningsavgift til OSI og OSI volleyball, adgangskort til SiO, og et dugnadsdepositum som du får tilbakebetalt om du jobber dugnad. I tillegg til dette kommer spillerlisens, som alle må ha for å spille kamper i Norge. Hvor mye denne koster er avhengig av hvilken divisjon du spiller i.

Se  "Kostnader" under "For medlemmer" for detaljer. 

Har dere juniorlag?

Nei. Som studentklubb har vi ikke anledning til det.

Har dere mixlag?

Ikke som spiller i serie (nybegynnerne), men hvis det viser seg at det er betydelig interesse for mixlag vil vi vurdere det.